# ماه

ابر و باد

            عبورِ گندم‌ از زمستان‌ ایستاده‌ «ابر  و باد  و ماه‌  و خورشید  و فلک‌»، از کار زیرِ این‌ برفِ شبانگاهی‌ بدتر از کژدُم‌، می‌گَزَد سرمای‌ دی‌ ماهی‌‌، کرده‌ موجِ برکه‌ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 28 بازدید