انسانم یا افسرده

 

 

دکتر علی شریعتی می فرمایند که:

انسان به اندازه ای که به مرحله انسان بودن نزدیک می شود ،احساس تنهایی بیشتری می کند.

 

پ.ن: حالا من نمی دونم که دارم به مرحله انسانی نزدیک می شم فرشتهمتفکر   یا  دارم افسرده می شمخنثیخمیازهنگران. شلوغه دورو ورم امااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

/ 0 نظر / 30 بازدید