ابر و باد

            عبورِ گندم‌ از زمستان‌ ایستاده‌ «ابر  و باد  و ماه‌  و خورشید  و فلک‌»، از کار زیرِ این‌ برفِ شبانگاهی‌ بدتر از کژدُم‌، می‌گَزَد سرمای‌ دی‌ ماهی‌‌، کرده‌ موجِ برکه‌ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 25 بازدید
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
4 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
12 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
9 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
7 پست
خرداد 87
8 پست
اسفند 86
8 پست
بهمن 86
4 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
3 پست
زندگی
2 پست
گالیا
1 پست
الفسایه
1 پست
ماه
1 پست
گندم
1 پست
ابر
1 پست
گاشبروم2
1 پست
قاجار
1 پست
سنندج
1 پست
تنهایی
1 پست
انسان
1 پست
شریعتی
3 پست
پاییز
4 پست
لبخند
1 پست
مرگ
1 پست
خراسانی
1 پست
شاملو
5 پست
رقص
1 پست
زن
1 پست
زنان
1 پست
اصلاحات
1 پست
دریا
2 پست
توچال
2 پست
سرور
1 پست
کودکی
2 پست
سقراط
1 پست
بهار
2 پست
دنیا
1 پست
آزادی
1 پست
سگ
1 پست
ماهی
1 پست
دیزین
1 پست
شمشک
2 پست
قاصدک
1 پست
اجنه
1 پست
مست
1 پست
اوحدی
1 پست
باران
6 پست
همای
1 پست
مولانا
2 پست
مولوی
1 پست
اندیشه
1 پست
کابوس
1 پست
جاده
1 پست
آزاد_کوه
1 پست
قله_سهند
1 پست
قله_جام
1 پست
کرمانشاه
1 پست
کردستان
1 پست
ترکمن
1 پست
گل_کوثر
1 پست
کوه
1 پست
ماناسلو
1 پست
عید
1 پست
نم_نم
1 پست
جندق
1 پست
برف
1 پست
یلدا
1 پست
کرمان
1 پست
تلنبار
1 پست
جنگل_ابر
1 پست
کردان
1 پست
نگاه
1 پست
پاکستان
1 پست
دماوند
1 پست
پناهگاه
1 پست
بنفشه
1 پست
کاش_آدمی
1 پست
تردید
1 پست